Mesto:Beograd
Adresa:Brankova 17
PTT:11000
Opština:Savski venac
Telefon:2632183
Školska uprava:Beograd
Školski okrug:Grad Beograd
Direktor:Svetislav Kovačević
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.skolazadizajnkoze.edu.rs
Prvi e-mail:tsdk@beotel.net
Drugi e-mail:tszdk@hotmail.com
Facebook:

O školi

 

Do  2012. godine, Tehnička škola za dizajn kože bavila se  obrazovanjem u području kožarstva. Od 2012. proširila je polje svoje delatnosti i u svoj program uvela i novo zanimanje iz područja hemije, nemetala i grafičarstva.

ŠTA ŠKOLA DANAS NUDI?               

 Danas je škola verifikovana za realizaciju programa četvorogodišnjeg i trogodišnjeg obrazovanja.

 Četiri godine traje školovanje  za obrazovne profile:

-Tehničar – modelar kože,

-Dizajner proizvoda od kože,

-Tehničar za zaštitu životne sredine.

 

Tri godine traje školovanje kvalifikovanih  radnika za sledeća zanimanja:

-Obućar

-Galanterista

-Konfekcionar kože i krzna.

 Pored navedenih profila srednjeg obrazovanja, škola organizuje i  s p e c i j a l i z a c i j u  iz oblasti kožarstva u trajanju od  jedne godine.