Mesto:Sombor
Adresa:Podgorička 9
PTT:25000
Opština:Sombor
Telefon:025/430-540
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.smsso.edu.rs/
Prvi e-mail:direktor@smsso.edu.rs
Drugi e-mail:racunovodstvo@smsso.edu.rs
Facebook:https://www.facebook.com/pages/----/218934181595854?rf=348342711978157

AKTUELNO

O NAMA

UČENICI

OBRAZOVNI PROFILI

DOKUMENTI

ARHIVA

JAVNE NABAVKE

KONTAKT

Aktuelno

RASPORED PRIJEMA RODITELjA I UČENIKA ZA ŠKolsku 2016/2017. GODINU (odeljenjske starešine)

TERMINI PRIJEMA RODITELjA.pdf (234 Kb)

RASPORED PRIJEMA RODITELjA I UČENIKA ZA ŠKolsku. 2016/2017. GODINU (predavači koji nisu odeljenjske starešine)

TERMINI PRIJEMA RODITELjA2.pdf (218 Kb)

Radno vreme biblioteke za školsku 2016/2017. GODINU

Radno vreme biblioteke.pdf (150 Kb)

O nama

za prosvetu NR Srbije u saradnji sa Savetom za narodno zdravlje NR Srbije. Škola je obrazovala kadar medicinskih sestara. Za prvog upravnika Škole imenovan je dr Đorđe Lazić, upravnik sreske bolnice. Vremenom se pored medicinskih sestara počinju obrazovati laboratorijski i farmaceutski tehničari, babice. Nadalje škola prerasta u savremenu vaspitno-obrazovnu ustanovu i poprima regionalni značaj.

Na sednici Sreskog veća Sombor, održanoj 1958. godine, doneto je Rešenje o osnivanju Srednje medicinske škole.

Škola nosi naziv Ružica Rip, po doktorki koja je medicinski fakultet završila u Beogradu 1940. godine. Zbog svojih antifašističkih uverenja odbila je ostati kao lekar kod četnika, te je zverski ubijena 1942. godine u blizini manastira Morača u 28. godini života.

Škola je imala rang srednje stručne škole. Zadatak škole definisan tom prilikom je da u vaspitno-obrazovnom procesu osposobljava srednje stručne kadrove za potrebe zdravstvene službe. Nastava u školi je bila teorijska i praktična, trajala je tri godine, izvodila se po Planu i programu koje donosi Savet

U zavisnosti od kadrovskih potreba sredine, proteklih godina škola

je obrazovala medicinske sestre-tehničare, farmaceutske tehničare,

ginekološko-akušerske sestre, fizioterapeutske tehničare i pedijatrijske sestre-tehničare. Nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Na mađarskom jeziku se obrazuju farmaceutski tehničari. Osim redovnog školovanja škola vrši i prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i vanredno školovanje za sve verifikovane smerove.