Mesto:Deronje
Adresa:Svetozara Miletića 25a
PTT:25254
Opština:Odžaci
Telefon:025/872-312
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Ljiljana Dimić
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://oskoladeronje.wordpress.com
Prvi e-mail:osderonje@neobee.net
Drugi e-mail:
Facebook:

OSNOVNA ŠKOLA „VUK KARADŽIĆ“ – DERONJE

 

Mesto: Deronje

Opština : Odžaci

Adresa: Svetozara Miletića 25/a

             25254 Deronje

Telefon: 025/872-312 ; 872-014

Telefaks: 025/872-312

e-mail: osderonje@neobee.net  

Web:

 

Na osnovu istorijskih dokumenata (Srpsko učeno društvo, knjiga 67. Beograd 1887, strana 38,) škola u Deronjama postoji od 1733. godine. Deca su se okupljala u jednoj sobi a obučavao ih je sveštenik. Učili su , čitanje, pisanje, pouke o hrišćanskoj nauci.Ime Vuka Karadžića škola je dobila 1963. godine.

Kamen temeljac za novu školsku zgradu postavljen je i osvećen 29. maja 1994. godine a otvorena je o Velikoj Gospojini Leta Gospodnjeg 1999. godine.

Ove školske 2006/2007 godine trebala bi da počne sa radom i fiskulturna sala – nedostaje samo parket.

 

DIREKTOR

Ime i prezime: Branislav Ninkov

Telefon: 025/872-312

e-mail: osderonje@neobee.net

Biografija:

      Rođen u Deronjama, Gimnaziju završio u Odžacima a Filozofski fakultet u Novom Sadu. Direktor je škole u Deronjama od 1988.godine. Od te godine do danas izgrađene su nova školska zgrada i fiskulturna sala, usvojen projekat kod Svetske banke i Ministarstva prosvete

 

ŠKOLSKI ODBOR:

predsednik školskog odbora: Ivan Tasić

telefon: 025/763-844

e-mail: ivatasic@ptt.yu

ostali članovi školskog odbora: Gordana Nikolić, Olgica Jergić, Dragoljub Savić, Milorad Lazić, Biljana Koplić, Svetlana Stojisavljević, Jovan Dujković, Đuja Pejčić

Jezička struktura:

Nastavni jezici: srpski jezik

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture: romski

Strani jezici: Engleski i ruski jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

škole u zemlji sa kojima sarađuje:

  • OŠ“Branko Radičević“ Odžaci,

  • OŠ“Ratko Pavlović-Ćićko“ Ratkovo,

  • OŠ “ Petro Kuzmjak“ Ruski Krstur

škole u inostranstvu sa kojima sarađuje:

Programi i projekti u toku: Naslov projekta: “U zdravom telu zdrav duh“

Specifičnosti:

Škola ima tradiciju jer čuva i neguje narodne i verske običaje. Od njenih 234 đaka 16% su Romi koji izučavaju maternji jezik sa elementima  nacionalne kulture. Od salaša do škole naših 30 đaka – pešaka svakodnevno prelazi i po 15 km. Vodeći računa o mlađim naraštajima škola je pod svoj krov  prihvatila  grupu dece predškolskog uzrasta.