Mesto:Radojevo
Adresa:Karađorđeva 8
PTT:23221
Opština:Nova Crnja
Telefon:023/819-002
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Srednjebanatski
Direktor:Zukić Zoran
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osskrstin.edu.rs
Prvi e-mail:skrstin@sezampro.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Istorijat

Osnovna škola u Radojevu nosi naziv Stanko Krstin i pored hrama Svetog Nikole, najstarija je obrazovna institucija u selu, kao i u opštini Nova Crnja.

Osnovna škola „Stanko Krstin“ nalazi se u Radojevu koje pripada opštini Nova Crnja. Selo se nalazi u severnom Banatu, a udaljeno je od Kikinde 45 km prema istoku i 60 km od Zrenjanina prema severu. Ime mesta se prvi put pominje 1334. godine kao Peterda.

Naselje nosi ime Klarija sve do 1947. godine kada postaje Radojevo po narodnom heroju Radoju Dakiću.

Prvi podaci o postojanju škole datiraju iz 18 veka, tačnije 1797. godine. Po tom podatku škola je jednogodišnja trivijalna (slaveno-serbska) koju je izdržavala crkvena opština. Prvi učitelji su bili popovi, a prvi profesionalni učitelj bio je Georgije Pandurović. On radi u Klariji od 1808. godine pa nadalje.  Do 1839. godine dokumenta su pisana na latinskom jeziku. Od tada pa do 1918. godine dokumentacija se vodi na mađarskom, nemačkom i srpskom jeziku.

U periodu od 1918. godine sva dokumenta su na srpskom jeziku.

Posle I svetskog rata postojala je samo jedna škola, samo na srpkom jeziku. U periodu od 1930. do 1945. godine postojala je četvorogodišnja i šestogodišnja škola. Nakon II svetskog rata 1947. godine škola dobija ime Osnovna škola „Stanko Krstin“ po omladincu i članu SKOJ-a Stanku Krstinu, streljanom 6. septembra 1943. godine u Bečkereku. Školska zgrada se nalazila nekad u Karađorđevoj ulici, današnjem parku.

Bila je sklona padu i zato je morala biti srušena, a na placu Karađorđeve 8. gradi se nova škola sa tri učionice, zbornicom i stanom za upravitelja škole.

Danas je Osnovna škola Stanko Krstin organizovana kao samostalna Osnovna škola sa statusom pravnog lica. U okviru škole su i dve predškolske grupe (5-6 godina i od 6-7 godina).

Nova škola je izgrađena uglavnom dobrovoljnim radom i solidarnošću meštana Radojeva. 1958. godina je veoma značajna za selo, a takođe i za školu jer je stigla struja.

 

MISIJA ŠKOLE: Mi smo seoska škola sa malim brojem učenika, ali težimo ka integraciji novih naučno-kulturnih dostignuća u školskoj praksi, realizujući zadatke i aktivnosti koje traže kreativnost i motivišu. Škola usađuje i neguje novim generacijama opšte humane vrednosti i zajedništvo u obilju različitosti, obogaćuje novim pozitivnim vrednostima kroz demokratski prihvaćena pravila i otvoren odnos nastavnika, učenika i roditelja.

 

VIZIJA ŠKOLE: Želimo školu koja će kroz partnerski odnos nastavnika, učenika i roditelja, korišćenjem savremenih nastavnih metoda, tehnika i sredstava rada stvoriti uslove za svestran i pravilan razvoj dece. Svakom učeniku pružićemo odgovarajući izbor nastavnih i vannastavnih sadržaja čime ćemo zadovoljiti njihove potrebe, a lokalnoj zajednici ćemo omogućiti da participira u radu škole. Unapredićemo postignuća učenika i pružaćemo im podršku u procesu obrazovanja i vaspitanja, stavljajući akcenat na podizanje nivoa ličnih aspiracija učenika i njihove motivacije za rad. Posebnu pažnju ćemo posvetiti profesionalnom usmeravanju učenika.