Mesto:Novi Sad
Adresa:Futoški put 25a
PTT:21000
Opština:Novi Sad
Telefon:021/479-0364
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Igor Milićević
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osnikolateslans.edu.rs
Prvi e-mail:osnikolate@gmail.com
Drugi e-mail:osnikolate@yahoo.com
Facebook:

Istorijat

OŠ „NIKOLA TESLA“ NOVI SAD

Početkom HH veka, na Telepu se grade velike fabrike „Jugodent“, „Jugoalat“ i „Livac“, a broj stanovnika se povećava na šest hiljada. Iz tog razloga gradski narodni odbor 1955. donosi odluku o izgradnji nove škole na Telepu. Odabran je plac koji se prostirao između ulice Pavleka Miškina i Futoškog puta.

Od 1. marta 1955. kad je počela gradnja, do 18. decembra 1956 .bilo je završeno osam učionica i hol, a ostali deo zgrade je dovršen do kraja 1957. godine.

Narodni odbor na sednici od 21. decembra 1956. doneo je rešenje o osnivanju nove, dvanaeste po redu osmogodišnje škole u Novom Sadu. Ova škola će imati u svom sastavu paralelna odeljenja na srpskom jeziku i na mađarskom jeziku.

U Osnovnu školu „Nikola Tesla“ se 27. decembra 1956. useljava 597 učenika i preko 20 učitelja i nastavnika. Nastava se odvijala u dve smene sa 16 odeljenja, dok su dva odeljenja bila u trećoj smeni. Bilo je deset nižih i osam viših odeljenja sa ukupno 597 učenika.

Valja istaći da je iz godine u godinu škola menjala svoj izgled. Sadašnjim stanjem i izgledom škola je jedna od retkih u gradu koja pruža svojim učenicima i zaposlenima optimalne uslove za rad.

Škola danas ima 38 odeljenja, 848 učenika i 101 zaposlena radnika. Nastava se i danas odvija na srpskom i mađarskom jeziku. Specifičnost škole je u celodnevnoj nastavi za prvi i drugi razred, koju pohađa 160 učenika. Celodnevna nastava organizuje se u vremenu od 07-16 časova. U odeljenju celodnevne nastave časove izvode dva učitelja koja prema svojim afinitetima predaju određeni broj nastavnih predmeta. U toku same nastave učitelj zajedno sa učenicima obavlja školski, domaći rad i časove koji su potrebni za dopunski rad. Deca u celodnevnoj nastavi imaju obezbeđena dva obroka (doručak i ručak), kao i poslepodnevnu užinu. Učenici imaju i svoje slobodno vreme koje koriste za igru, razonodu, sticanje kulturnih i higijenskih navika, praćenje TV emisija za decu, bavljenje sportom, igranje društvenih igara, uređenje učionice, izložbi…

Osnovna škola „Nikola Tesla“, spada među najbezbednije škole u gradu. Dvorište škole u kome se deca igraju i rade za vreme boravka u njoj, fizički je izolovano od mogućnosti ulaska neželjenih subjekata u školu, što deci pruža osećaj sigornosti, mira i spokoja. Škola ima i fizičko obezbeđenje koje finasiraju roditelji, a takođe je obezbeđena i sa alarmnim sistemom. U prednjem delu dvorišta smešten je prelep park, koji je dobitnik mnogih prestižnih nagrada i koji svojim postojanjem igra važnu ulogu u očuvanju životne sredine. Eliminiše ugljen dioksid iz vazduha, smanjuje buku od saobraćaja i samim tim park predstavlja oazu mira, antistresa i poboljšava psiho-fizičko stanje dece i odraslih.

Škola je u svom postojanju doživljavala razne oblike transformacije u obrazovno-vaspitnom radu. Za rad i entuzijazam kolektiva škola je dobila i svoje najveće priznanje OKTOBARSKU NAGRADU.

I tako već punih 55 godina.Osnovna škola „Nikola Tesla“, raste i razvija se. Svaka generacija đaka je nova sila koja pokreće motore ove priče. U toj priči su ljubav, prijateljstvo, rad i rezultati glavne uloge, a pojavljuje se i osmeh i podrška za druge kad je najteže. Iza svakog rezultata kriju se sati vežbanja, česta odricanja od lopte i bicikla, ozbiljna stremljenja ka višem znanju.

Škola „Nikola Tesla“ spaja mnoge generacije i vreme prošlo sa ovim sadašnjim i onim budućim.

DOBRODOŠLI U OSNOVNU ŠKOLU “NIKOLA TESLA“!