Mesto:Subotica
Adresa:Trg Jakaba i Komora 22
PTT:24000
Opština:Subotica
Telefon:024/556-735
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Klaudia Gubić Šelken
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.jjzmaj.rs
Prvi e-mail:oszmaj@mts.rs
Drugi e-mail:
Facebook:https://www.facebook.com/Jovan-Jovanovic-Zmaj-Osnovna-Skola-Subotica-197769863658178/?fref=ts

O ŠKOLIISTORIJAT ZGRADE

1874. samostan časnih sestara traži odobrenje za  otvaranje osnovne škole. U ono vreme škola je imala samo tri prostorije.1875. počinje dogradnja i proširenje školske zgrade. Tada je škola imala svega 90 učenika. 1878. organizovan je internatski smeštaj učenika. Izmeću dva svetska rata škola radi kao verska škola. Posle okupacije rad se proširuje na osposobljavanje učitelja. Prvih dana oslobođenja škola je preuređena je u bolnicu, a nakon godinu dana u zgradi počinje sa radom dvojezična učiteljska škola.

 

ISTORIJAT ŠKOLE

Rešenjem Povereništva za prosvetu od 02.08.1950. godine osnovana je u Subotici Osmoletka br.7. Odlučeno je da se nova škola smesti u zgradi gimnazije. Septembra 1955. odlučeno je da se školi da ime nekog velikana našeg naroda. Ceneći veličinu i zasluge proslavljenog dečijeg pesnika Čika Jove Zmaja, kolektiv ove škole je odlučio da se školi da ime Jovan Jovanović Zmaj. Septembra 1956. je uvedena dvojezična nastava na srpskohrvatskom i mađarskom jeziku. 1958. škola prelazi u zgradu bivše Učiteljske škole  u kojoj je od 1959. do 1964. služila kao Vežbaonica Učiteljske škole.

Pokrajinsi zavod za školstvo Vojvodine, nalazeći u ovoj školi primerne rezultate izabrao ju je za eksperimentalno učenje nematernjeg jezika u 1. i 2. razredu za eksperimentalno izvođenje nastave u oblasti matematike, za uvođenje dvojezične nastave i za eksperiment u dopunskoj nastavi.

Period osamdesetih godina prošlog veka je bio period procvata naše škole, jer je u to vreme  škola imala oko 1000 učenika, stručniji nastavni kadar, a sve je to posledica tadašnjih povoljnijih društvenih uslova u kojima su ljudi živeli.

 

ZNAČAJNI USPESI ŠKOLE I POJEDINACA

Na osnovu podataka iz letopisa, 1970. god. škola je dobila Oktobarsku nagradu, 1978. god. plaketu SUBNOR-a Jugoslavije, šk. god.1981/82. nagradu «Partizanski učitelj».

Radnici škole, Mohorić Angela, Takač Marija i Gencel Veronika 1981/82. šk. god. orden »Zasluga za narod», Irge Irena je dobitnik Oktobarske nagrade šk. god.1985/86., Marija Marinković je dobitnik Ordena zasluga za narod, 1986/87.šk. god. Kovačev Stanki nagrada «Jovan Mikić Spartak» i Emiliji Martinek Grubanov šk.2002/03. god. nagrada «Đorđe Natošević».

Zbog velikog broja učešća učenika na takmičenjima i osvajanja brojnih nagrada, navešćemo samo podatke sa republičkih, saveznih i međunarodnih takmičenja;

– šk. godine 1985/86. učenik Salamon Zoltan osvojio 3. mesto na saveznom takmičenju iz fizike,

– 1986/87. učenik Dolinka Igor 3. mesto savezno iz matematike,

– učenik Laslo Gabor 1. mesto republičko iz TO

– 1987/88. učenik Dolinka Igor 1. mesto savezno iz fizike

– 1988/89. učenici Lazarek Arsen i Varga Viktor 2. mesto republičko iz TO

– ekipa škole 3. mesto republičko iz TO,

– učenik Nebojša Gvozdenović 1. mesto savezno iz matematike

– 1996/97. učenik Čanji Eva 3. mesto republičko iz mađarskog jezika

– 2000/01. učenik Lakatoš Zoltan 3. mesto republičko iz fizike,

učenik Lovas Zolna 2. mesto republičko iz srpskog jezika kao nematernjeg,

učenik Bašić Tomislav 2. mesto republičko iz geografije,

učenik Lazarević Dragoslav 3. mesto republičko iz geografije

– 2001/02. učenik Lakatoš Zoltan 2. mesto republičko iz fizike

– 2002/03. učenik Trklja Nora 3. mesto savezno iz fizike,

učenik Lakatoš Zoltan 2. mesto republičko iz fizike

učenik Kovačević Nemanja 2. mesto republičko iz TO

učenik Cvetojević Jelena 3. mesto republičko iz biologije

– 2003/04. učenik Molnar Eleonora 1. mesto republičko iz mađarskog jezika

učenik Kiš Anet 2. mesto republičko iz mađarskog jezika,

učenik Kiš Andrea 2. mesto republičko iz mađarskog jezika

učenik  Trklja Nora 2. mesto savezno iz fizike

učenik Cvetojević Jelena 3. mesto republičko iz biologije

– 2004/05. učenik Birgermajer Aneta 1. mesto republičko iz mađarskog jezika

učenik Molnar Eleonora 2.mesto republičko iz mađarskog jezika

 

Posebno navodimo imena učenika koji su dobili nagradu Izvršnog veća Vojvodine:

– 2002/03. učenica Križnjak Renata, iz oblasti likovne kulture

– 2003/04. učenici Njerš Norbert, Dudaš Čaba i Berkeš Beatriks

– 2004/05. učenik Dudaš Čaba iz oblasti likovne kulture

– 2005/06. učenik Grubanov Ramona iz oblasti likovne kulture

– 2006/07. učenik Prodanović Vukašin 3. mesto na republičkom takmičenju iz istorije

– 2008/09. učenica Prole Laura 1. mesto na republičkom takmičenju iz mađarskog jezika

– 2014/15. učenici Aleksandra Maksimović i Varga Peter 1. mesto na republičkom takmičenju iz likovne kulture.

 

Ugledni đaci

Škola ne poseduje podatke o uglednim učenicima, na osnovu svedočenja starijih kolega, Dolinka Igor, namlađi doktor matematike i profesor na PMF u Novom Sadu, Mihajlo Kovač, publicista, novinar i bivši ambasador SCG, Đorđević Simonida akademski slikar, Torok Melinda akademski slikar, Palenčar Žužana akademski slikar primenjene umetnosti i Korhec Žužana akademičar istorije umetnosti.

 

TRADICIONALNE MANIFESTACIJE

Naša škola je tri puta bila domaćin tradcionalnih susreta «Zmajevih škola» (1976/77.,1981/82 i 1999/2000.), šesnaest godina je domaćin recitatorskog takmičenja na mađarskom jeziku «Nemeš Nađ Agneš» na pokrajinskom nivou. Već tri godine škola organizuje manifestaciju «Otvorena vrata» za buduće prvake kojim promovišemo rad škole i dajemo sve potrebne informacije budućim prvacima kao i maskembal povodom odlaska zime «Teranje zime». Dugogodišnji smo domaćini  opštinskog takimčenja iz fizike. U tradiciji škole su nagradne eskurzije za učenike naše škole koji su postigli izuzetne rezultate na takmičenjima kao i «Dani bukvara» u 1. razredima. Dan škole se obeležava svake godine 24. novembra, a uz to škola raspisuje likovni i literarni konkurs na određenu temu iz Zmajeve poezije.

 

DANAŠNjA ŠKOLA

Škola ima 30 odeljenja i dva odeljenja produženog boravka. Nastava je dvojezična tj. u svakom razredu je po jedno odeljenje gde se nastava izvodi na mađarskom jeziku. Nastavnika ima 36, a učitelja 18, kao jedan pedagog i psiholog. Škola danas broji oko 600 učenika.

Najviša ocena rada škole

Vrednovanje kvaliteta rada, takozvana eksterna evaluacija – do sada najozbiljnija provera načina rada svih škola. Prosvetni savetnici zaduženi su da provere školsku dokumentaciju, prisustvuju nastavi, intervjuišu đake, zaposlene, roditelje i daju objektivan sud o uslovima boravka i rada, stručnosti predavača, uspehu učenika u školama, a cilj je unapređivanje kvaliteta nastave.

Ova provera nije zaobišla niti našu školu, te je 2016. godine, nakon detaljne provere i razgovora sa direktorom, zaposlenima, roditeljima i učenicima, vrednovana i dobila je maksimalnu ocenu (4) na osnovu izveštaja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Time je potvrđeno da ulažemo maksimum kako bismo svojim đacima pružili najbolje uslove i podršku u njihovom obrazovanju i odrastanju.

Studijska i istraživačka putovanja

Školske 2006/07. god. po prvi put, učenici koji imaju sklonosti ka prirodnim naukama, išli su na jednodnevno studijsko putovanje u Bg gde su posetili Muzej Nikole Tesle i Botaničku baštu.

 

Biblioteka, kabineti …

Škola ima 18 kabineta i 2 manje pomoćne prostorije gde se izvodi  nastava tehničkog obrazovanja. Poslednjih godina a naročito od 2002/2003 počelo je značajnije urećenje kabineta postavljanje novih podova, zavesa izmena dotrajalih tabli i nameštaja. Uređena je multimedijalna učionica u okviru ŠRP-a i manja učionica za projekcije. U odvojenoj zgradi je biblioteka sa 19946 knjiga, lektira, enciklopedija i priručnika. Tu se izvode i časovi kada se radi neka lektira a i održavaju se susreti sa piscima. Na istom spratu je i prostorija produženog boravka gde rade dve grupe učenika na srpskom i mađarskom jeziku, prostorija je solidno opremljena i funkcionalno uređena. U prizemlju zgrade biblioteke nalazi se svečana sala sa manjom binom u kojoj se održavaju priredbe i susreti sa glumcima i drugim javnim ličnostima. Osim toga, škola je 2011. godine, sredstvima pokrajinskog sekretarijata za sport, dobila i najveću tartan podlogu na prostoru severno-bačkog okruga za uređenje školskih terena. Danas dvorište škole ukrašavaju dva košarkaška terena, rukometni i odbojkaški teren u potpunosti osposobljen za izvođenje nastave i za sva školska takmičenja.

Škola ima sređenu medijateku, učila i nastavna pomagala.