Mesto:Stanišić
Adresa:Njegoševa 12
PTT:25284
Opština:Sombor
Telefon:025/830-111
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Sonja Orlić
Telefon direktora:069 1 830 111
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://skolastanisic.edu.rs
Prvi e-mail:ivangoran@eunet.rs
Drugi e-mail:osigks@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/groups/177555412296513/?fref=ts

Mi danas

Naša škola ove 2016/2017. školske godine ima 238 učenika, raspoređenih u 14 odeljenja. Nastava se odvija na srpskom jeziku. Redovna nastava se odvija u jednoj smeni, sa početkom u 8 časova, a ostali oblici obrazovno-vaspitnog rada (dodatne i dopunske nastave, i sekcije) se održavaju popodne. Škola ima organizovan i produženi boravak učenika (popodne). U školi radi 28 nastavnika. Direktorica škole je Sonja Orlić, pedagog Jelena Cimeša, a sekretar Dragiša Rnjak.

Istorijat

Evo nekoliko važnih činjenica o istoriji škole i sela.

 • 1772. sagrađena je crkva.
 • 1774. počela je da radi škola.
 • 1784. sa Avramom Mrazovićem direktorom nacionalnih škola u Pečujskom okrugu sklopljen je ugovor o izddržavanju srpske pravoslavne škole u Stanišiću.
 • 1788. osnovana je nemačka parohija i škola.
 • 1860. postoje dve škole, katolička i pravoslavna. Deca redovno pohađaju školu, a nedeljno imaju 30 časova.
 • 1882. učitelj Vukašin Pavlović sa 53 godine radnog staža dobija pomoćnika. Sagrađena je pravoslavna školska zgrada i uz nju učiteljski stan. Učitelj Lazar Ljubojević, rođen u Novom Sadu, govori srpski, mađarski i nemački. Godišnja plata mu je 600 forinti, ima besplatan stan i uživa učiteljsku zemlju.
 • 1919. sve škole verskih zajednica prelaze u državne ruke. Nastava se odvija na srpskom i mađarskom jeziku, a škole su zasebne.
 • 1930. pet učionica su vlasništvo srpske pravoslavne crkve i katoličke crkvene opštine. Predloženo je da se školska zgrada zida na mestu stočne pijace. 1933. otvoreno istureno odeljenje od 25-28 đaka na Kačmarskim salašima.
 • 30.3.1941. su raspuštene škole.
 • 1945. upravitelj škole je Petar Bačić, a škola ima 187 đaka.
 • 1947. nastava se odvija u više zgrada, a škola ima 1600 učenika.
 • 1950. otvorena je progimnazija. Osnovna škola ima 26 odeljenja, 11 učionica, a nastava se odvija u dve smene. Nastavnik Stipan Romac vodi đački hor od 100-140 pevača. 35 dece ne pohađa školu zbog nedostatka učionica.
 • 1954. osnovan pionirski odred „Ivan Goran Kovačić“. Škola ima 1262 učenika, 331 u nižim i 931 u višim razredima.
 • 1960. škola ima oko 1500 učenika.
 • 1971. škola ima 29 odeljenja i 789 učenika.
 • 1.7.1976. počela je izgradnja nove škole.