Mesto:KOVIN
Adresa:JNA 34
PTT:26220
Opština:Kovin
Telefon:013/744-895
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.os-djurajaksic.edu.rs
Prvi e-mail:osdjaksic@open.telekom.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

Школа је организована као самостална установа, у оквиру које су 12 одељења виших и 12 одељења нижих разреда, као и 1 одељења за ученике лако ометене у развоју од 1. до 4. разреда комбиновано одељење . Настава виших и нижих разреда одвија се одвојено по сменама (пре подневној и по подневној), смене се мењају на две недеље. До 1998. године школа је имала по 4 одељења од И до ВИИИ разреда.

Школска зграда се налази у улици ЈНА 34. Зграда спољним изгледом углавном задовољава естетске захтеве иако је стара. Распоред просторија не одговара савременој концепцији наставе, али је простор на задовољавајућем нивоу.

Школска зграда има 12 учионица и 6 кабинета, кабинет за наставу информатике, радионицу за ТО, 3 специјализоване учионице за ученике првог разреда опремљене веома лепо, зборницу, канцеларије за секретара, директора, педагога и психолога, пространу и добро опремљену фискултурну салу која је истовремено и спортска хала  za potrebe grada, otvorene sportske terene za rukomet, košarku, mali fudbal, zaletište za skok u dalj, biblioteku sa čitaonicom, kuhinju bez trpezarije, dve ostave i arhivu, prostor za pomoćno osoblje, prostor za dežurne učenike, radionicu za majstora, podrum u kome je smeštena kotlarnica, hol i hodnike, prostrano školsko dvorište i zelene površine oko škole.

Школа је релативно опремљена савременим наставним средствима и училима, нарочито кабинети физике, хемије и биологије, али потреба за новим училима увек постоји. Кабинет за информатику је добро опремљен рачунарима, који су умрежени са централним компјутером тако да се користе и у настави других предмета . У кабинету је штампач у боји и скенер, а интернет је у функцији наставе.Уведена је и кабловска телевизија и АДСЛ – интернет 24 часа. Школа је прикључена на градско-даљинско грејање.

Кров школска зграда је захваљујући донацији Владе Јапана ( у износу од 44 438 УСА$) комплетно реконструисан. Школска зграда је под претходном заштитом државе и убраја се у културна добра.

Образовно-васпитни рад се изводи на српском језику, наставом је обухваћено 233 ученика нижих разреда и 249 ученика виших разреда. За реализацију наставних планова и програма ангажовано је 36 наставника (12 учитеља, 22 наставника и 1 дефектолог).

Поводом Светог Саве и Дана школе 22. марта припремају се пригодне тематске приредбе, драмски прикази, а ученици нижих разреда крај школске године учине лепим и радосним својим ведрим и маштовитим приредбама. Дан школе се припрема у сарадњи са Центром за културу где се и одржава програм за грађанство, ђаке и њихове родитеље.

У школи су организоване многобројне секције: литерарна,филолошка, драмска, новинарска, математичка,биолошка,  istorijska, geografska, ekološka, recitatorska, likovna, informatička, hor i orkestar.Sve sekcije imaju plan i program rada .U organizaciji sekcija aktivno učestvuju đaci sa svojim idejama i sugestijama.

Поводом традиционалног Октобарског ликовног салона у Ковину ђаци посећују изложбе слика и скулптура. Сајам књига у Београду је једна од манифестација коју ђаци масовније и са одушевљењем посећују. Професори српског језика  3 – 4 puta godišnje organizuju posetu nekom od Beogradskih pozorišta, tom prilikom đaci posete i galerije u centru grada sa autentičnim postavkama. Na literarnim konkursima talentovani đaci učestvuju i postižu rezultate. Recitatori su posebno uspešni i njihov plasman je skoro svake godine zonski.Članovi hora i orkestra uzimaju učešća na mnogim priredbama i smotrama kao i u programu “ Deca pevaju hitove”. Povodom “Dečje nedelje”planiraju se takmičarske i druge vannastavne aktivnosti (kvizovi, takmičenja u recitovanju, sportski dan, igranka).

Спортска такмичења и активности су најмасовнија. Женска кошаркашка екипа је 2006.године освојила прво место на републичком такмичењу, а мушка рукометна екипа прво место на окружном нивоу.

У школи доста има Ромске деце са којом се посебно ради на социјализацији и хуманизацији . Немачки језик се факултативно учиод  trećeg razreda, a već 6 godine sa početkom reforme učenici od prvog razreda uče engleski jezik.

Посебно се истиче рад радионичарског типа на превенцији болести зависности “Корак по корак” са ђацима ВИ разреда у сарадњи са Ковинским домом здравља и Општином Ковин.

Као новина од пре неколико година на иницијативу директора школе, професори информатике, математике и физике су покренули Е – дневник (електронско архивирање оцена ученика и њихово публикобвање путем интернета и СМС порука). Школа “Ђура Јакшић” је била пионир у Банату са овим пројектом.

Школа активно сарађује са многим институцијама почев од Министарства просвете па до локалног нивоа. Ковински радио “Бус“ и новине “Ковин експрес“ на својим странама често објављују успехе, акције и друге активности школе.

Наставници школе се радо одазивају учествују на семинарима разних профила тако да се њихово образовање, у складу са новим тенденцијама, наставља из године у годину.

Сарадња са осталим школама у општини је на завидном нивоу, а колеге из “Ђурине” школе су увек добро дошли гости и домаћини. Школа је и домаћин неких општинских такмичења (спортских и такмичења, из српског језика, такмичење у саобраћају…).

Сарадња са родитељима се одвија путем разноврсних облика рада као што су: родитељски састанци, групни разговори, индивидуални контакти, обилазак ученичких домова,  dan prijema za roditelje i drugo.Uključivanje roditelja u život i red škole obuhvata: učešće roditelja u ostvarivanju programa slobodnih aktivnosti, društeveno koristan rad, organizacija programa kulturne i javne delatnosti škole (posebno školskih svečanosti), sportskih aktivnosti i drugih manifestacija od značaja za afirmaciju škole ili generaciju učenika.

Ђаци активно учествују у сакупљању старе одеће и обуће намењене угроженој деци као и књига и неопходних уџбеника. Хуманост је најбоље потврђена 2006. године када је ученица ВИИИ разреда Милица Бугариновић новчану награду, коју је добила као ђак генерације, уступила дечаку са целебралном парализом о чему су и новине известиле. Сви чланови колектива и ђаци увек се одазивају и прилажу новчане донације за многобројну болесну и унесрећену децу, али и колеге. Истиче се акција ђака школе који су припремили и украсили мноштво Ускршњих јаја и даровали их пацијентима специјалне неуропсихијатријске болнице у Ковину.

Награђивање најбољих ученика у многим сферама делатности је константна, награде су  uglavnom knjige, školski pribor, edukativni CD-ovi ili DVD. Đak generacije posebno se nagrađuje, fotografiše i kasnije poziva na školske svečanosti i priredbe.

Поводом Дана просветних радника 8. новембра и ове године су додељене општинске награде најуспешнијим
prosvetnim radnicima.