Mesto:Gunaroš
Adresa:Maršala Tita 29
PTT:24312
Opština:Bačka Topola
Telefon:024/472-6006
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Severnobački
Direktor:Hermina Čikoš
Telefon direktora:024/ 726 – 006
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.osdoza.edu.rs
Prvi e-mail:osdoza@stcable.co.rs
Drugi e-mail:
Facebook:

OSNOVNA ŠKOLA „DOŽA ĐERĐ“  – GUNAROŠ

 

Mesto: Gunaroš

Opština : Bačka Topola

Adresa:  ul. Maršala Tita 29

              24312 Gunaroš

Telefon: 024/ 726 – 006

Telefaks: 024/ 726 – 006

e-mail: osdoza@stcable.co.yu

Web :  –

 

Osnovna škola „Doža Đerđ“ iz Gunaroša, osnovana je 1882. godine. Tada je u staroj školskoj zgradi od nabijače, nastava počela za đake od prvog do četvrtog razreda, a od 1948. godine se nastava održavala u šest razreda. Ova zgrada je i danas u funkciji, u njoj je kabinet za informatiku, kabinet za tehničko obrazovanje i školska biblioteka. Nova školska zgrada je izgrađena 1956. godine, i od tada se vaspitno-obrazovni rad odvija od prvog do osmog razreda. Ova zgrada je proširena 1971. godine, kada je dograđena sala za fizičku kulturu. Školu pohađa skoro 200 đaka, od kojih jedna trećina putuje iz okolnih sela i sa salaša. Nastava se odvija isključivo na mađarskom jeziku, zbog homogenosti sredine. Lokacija škole je izuzetno važna, jer u okolini od 20 km nema druge osnovne škole. Školsko dvorište je prostrano, sa puno zelenila, pa tako deca uče i rastu u zdravom okruženju. Dugogodišnja želja nam je, da izgradimo sportski teren, u cilju rekreacije dece i korisno provedenog slobodnog vremena.

DIREKTOR

Ime i prezime: Hermina Čikoš

Telefon: 024/ 726 006

e-mail:  osdoza@stcable.co.yu

Biografija:

Rođena sam 1965. godine u Bačkoj Topoli. Živim u Gunarošu, udata sam i imam dvoje dece. Završila sam Višu školu za obrazovanje vaspitača, zatim sam diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Subotici, gde sam stekla zvanje profesora razredne nastave, i taj sam posao  obavljala u ovoj školi, sve do 2004. godine, nakon čega sam postala vršioc dužnosti direktora. Godine 2006. sam izabrana za direktora škole. Tu funkciju i danas obavljam.

ŠKOLSKI ODBOR:

predsednik školskog odbora: Zolna Šuranji

telefon: 024/ 726 – 365

e-mail: suranyi@tippnet.co.yu

ostali članovi školskog odbora: Pece Kristijan, Rudič Atila, Čorba Oto, Mikloš Erika, Turi Angelika, Klebečko Melinda, Gemeri Laura i Kovač Čila.                                                   

Jezička struktura:

Nastavni jezici: mađarski jezik

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture: 

Strani jezici: engleski i nemački jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

škole u zemlji sa kojima sarađuje:

 • OŠ „Čaki Lajoš“-Bačka Topola

 • OŠ „Nikola Tesla“-Bačka Topola

 • OŠ „18. oktobar“-Novo Orahovo

 • OŠ „Bratstvo-Jedinstvo“-Bajša

 • OŠ „Vuk Karadžić“-Krivaja

 • OŠ „Moša Pijade“-Pačir

 • OŠ „Stari Kovač Đula“-Stara Moravica

 • Škola za osnovno muzičko obrazovanje-Bačka Topola

 • OŠ „Sečenji Ištvan“-Subotica

 • Filološka gimnazija „Deže Kostolanji“-Subotica

 • Gimnazija i srednja ekonomska škola „Dositej Obradović“-Bačka Topola

 • Poljoprivredna škola-Bačka Topola

 • Srednja tehnička škola „Šinković Jožef“-Bačka Topola

škole u inostranstvu sa kojima sarađuje:

programi i projekti u toku:

 • Samoevaluacija (ključne oblasti: podrška učenicima, rukovođenje, organizacija i obezbeđivanje kvaliteta)

 • Tekuće održavanje: postavljanje laminata u učionice

Specifičnosti:

Godine 2004. Svetska banka odobrila je sredstva našoj ustanovi za projekat „Prepoznavanje i otklanjanje specifičnih teškoća u učenju“. Izgradili smo i uredili kabinet za rad sa decom koja imaju teškoće u učenju (disgrafiju, disleksiju, diskalkuliju, itd.), organizovali smo seminar za nastavnike škole, gde su dobili znanja i uputstva iz te oblasti. Od tada se naši nastavnici i školski psiholog redovno bave decom kojima je pomoć potrebna. Ovaj projekat je od velike važnosti kako za roditelje tako i za njihovu decu, jer se, inače, najbliža stručna služba, koja se bavi takvom decom, nalazi u Subotici i udaljena je 60 km od našeg sela.