Mesto:Kovin
Adresa:Cara Lazara 197
PTT:26220
Opština:Kovin
Telefon:013/744-894
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Južnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://desankamaksimovickovin.edu.rs
Prvi e-mail:osdmaksimovic@yahoo.com
Drugi e-mail:osdmkovin@mts.rs
Facebook:

dm_kovin

Radi kraćeg puta i bezbednijeg dolaska na nastavu dece sa područja Druge Mesne zajednice Kovin, 29. 06. 1998. godine, Odlukom Vlade Republike Srbije, osnovana je Osnovna škola “Desanka Maksimović“, kao treća osnovna škola u Kovinu.  Prve 1998/1999. školske godine imamo devet odeljenja: dva prva, dva druga, dva treća, jedno četvrto i dva peta. Škola broji 212 učenika.
Od 2002/ 2003. školske godine naši prvaci pohađaju nastavu u zgradi Predškolske ustanove „Naša radost“ koja se nalazi u istom dvorištu, čiji je ambijent primereniji uzrastu i načinu rada po novom Školskom programu.ŠKOLA DANAS

Školska zgrada ima 18 učionica, i od toga 7 kabineta: za muzičku kulturu, istoriju, fiziku, biologiju, geografiju i informatiku kao i novoizgrađenu učionicu u okviru projekta „Budućnost u školi – škola u budućnosti“ namenjenu za nastavu informatike i računarstva; sportsku halu sa dve svlačionice, biblioteku, kancelariju školskog psihologa, kancelariju direktora, sekretara, šefa računovodstva, zbornicu, trpezariju sa kuhinjom i otvoren sportski teren. Škola je relativano dobro opremljena savremenim nastavanim sredstvima i učilima.

Uspesi učenika na opštinskim, okružnim takmičenjima i republičkim takmičenjima naših učenika su brojni.
Naša škola je organizator mnogih takmičenja. Tako se svake školske godine u školi održavaju takmičenja u odbojci i malom fudbalu, opštinsko takmičenje iz biologije.

Učenici i nastavnici škole uključeni su u niz aktivnosti u okviru Crvenog krsta kao i niza humanitarnih akcija koje se često organizuju. Ove humanitarne akcije su: prikupljanje udžbenika, školskog pribora i odeće za siromašne učenike, zatim akcija „Pročitana knjiga školskoj biblioteci“ koja se sprovodi u toku svake školske godine; tu je akcija „ Deca deci“ – darujemo druga iz klupe, kao i učešće u mnogim drugim vidovima pomoći na koje se učenici i nastavnici naše škole veoma često odazivaju.

Naša škola je realizator mnogih programa za suzbijanje maloletničke delikvencije vezanih za nenasilnu komunikaciju, razvijanje tolerancije i suzbijanje zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Aktivno smo uključeni i u radu mreže za prevenciju nasilja u porodici «Život bez nasilja»,a od 2007.godine škola je deo UNICEF-ovog Projekta “ Moja škola – škola bez nasilja“.
U školi se sprovodi program profesionalne orijentacije sa učenicima osmih razreda, kako bi im pomogao u izboru određenog zanimanja.

Nastavnici naše škole su prošli razne seminare kako akreditovane od strane Ministarstva tako i ostale. Od tih seminara posebno treba istaći „Školsko razvojno planiranje“ posle čega je usledio rad na izradi projekta „ Budućnost u školi – škola u budućnosti“ u okviru Školskog razvojnog plana za period od 2005-2009. godine. Planirano je i realizovano da se izgradi i opremi učionica za informatiku i računarstvo, da većina nastavnika prođe obuku za rad na računaru i da primenjena znanja koristi u cilju unapređenja kvaliteta nastave korišćenjem savremenih nastavnih sredstava.

Svake školske godine u školi se svečano obeležavaju: 1. septembar, dan kada u školu dolaze novi učenici, školska slava Sveti Sava, i Dan škole .

Učenici četvrtog razreda uz pomoć nastavnika pripremaju svečani program za buduće prvake. Đaci prvaci, uz ohrabrenje i podršku, od škole dobijaju i skromne poklone i dobrodošlicu.

Sveti Sava se svečano obeležava od samog osnivanja škole. Sveštenik obavlja obred rezanja slavskog kolača. Uz svečani program, recital i svetosavsku himnu, učenici koji su pokazali izuzetan uspeh na takmičenjima se nagrađuju.

Dan škole se, takođe, proslavlja svake godine 16. maja. Na taj dan 1898. godine u selu Rabrovici kod Valjeva rođena je Desanka Maksimović jedna od naših najpoznatijih pesnikinja. Dan škole se proslavlja svečano uz prigodan program za goste škole. U okviru nedelje u kojoj se obeležava Dan škole organizuju se i sportska takmičenja sa učenicima iz drugih škola iz naše opštine.

Naša škola ostvaruje dobru saradnju sa školama u okruženju i gradskim institucijama : Dom zdravlja, Centar za socijalni rad, Policijska stanica Kovin, Predškolska ustanova « Naša radost», Mesna kancelarija i Mesna zajednica, na čijoj se teritoriji škola nalazi, Dom kulture i Organima Skupštine opštine Kovin.

U školi se stalno radi na modernizaciji vaspitno-obrazovnog procesa sa ciljem da nastavni sadržaji budu interesantniji učenicima, a proces sticanja znanja kvalitetniji. Primenjuju se novi oblici rada i različite nastavne metode. Sa učenicima koji postižu najbolje rezultate organizuje se dodatni rad i naj taj način povećava interesovanje za određenu nastavnu oblast. Uz sve navedeno lepo je naglasiti da uvek postoji spremnost svih nastavnika da se usavršavaju i ispoljavaju svoju kreativnost kad god je to potrebno.