Mesto:Savino Selo
Adresa:Maršala Tita 55
PTT:21467
Opština:Vrbas
Telefon:021/720-930
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:Milić Đoka
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.savinoselo.edu.rs
Prvi e-mail:br55@ptt.yu
Drugi e-mail:
Facebook:

NAŠA ŠKOLA

          Osnovna škola “Branko Radičević” se nalazi u Savinom Selu koje je udaljeno 17 km od grada Vrbasa. Selo se nekada zvalo Torža ( Torschau ) .
Prvu školu u Torži osnovala je Crkvena opština pod imenom Evangelistička osnovna škola u Torži krajem 19. veka. Ovu školu su pohađala nemačka i mađarska deca, a nastava je bila na nemačkom jeziku. Posle Prvog svetskog rata nastale su značajne promene u životu škole. Učenici su bili podeljeni u odeljenja prema maternjem jeziku a ne prema konfesijama kako je bilo do tada još po austro-ugarskom zakonu. Stvorena je Narodna osnovna škola u Torži sa mađarskim, slovačkim, rusinskim, srpskim i nemačkim nastavnim jezikom. Od 1920. godine, škola menja naziv u Državna srpska škola u Torži. Od 1925. godine postoji državno dobro Bački Kosančić, kolonija dobrovoljaca, gde je bila nepodeljena škola sa četiri razreda pod školskom upravom u Torži, a od 1935. godine zove se samo Kosančić.
Škola opet menja naziv  1926.  godine   od   kada nosi naziv Osnovna škola Kralja Petra  I   velikog   oslobodioca. U vreme Drugog svetskog rata mađarske vlasti su   po svojim  zakonima   uredile školstvo   u   Bačkoj. Nastava   se   odvija   na dva   jezika   mađarskom   i   nemačkom.  Posle  Drugog   svetskog   rata   škola nosi naziv   Državna osnovna škola  –  Savino Selo   a   od   1959.  nosi   današnje   ime po velikanu srpske poezije Branku Radičeviću .
Nastava se odvijala u više namenskih zgrada u Torži i Kosančiću. Današnja zgrada škole podignuta je 1905. godine i bila je zgrada Zanatske zadruge sve do 1953. godine kada je adaptirana, dograđena i škola od 1954. godine počinje sa svojim radom u novom objektu. Te školske godine nastavu je pohađalo 620 učenika, a nastava se odvija na srpskom, mađarskom i slovačkom jeziku.
I danas se nastava odvija u istoj zgradi i uvek se radi na njenom uređenju i modernizaciji. Naša školaPostoje svi uslovi za obrazovno-vaspitni rad škole. Zahvaljujući kontinuiranom održavanju, izvedenim investi- cionim radovima, adaptacijama i blagovreme- nim popravkama, objekat škole pruža povoljne mogućnosti za realizaciju nastave. Velika pažnja se posvećuje estetsko higijenskom uređivanju škole tako da je stvoren prijatan ambijent za rad.
Centralna zgrada je adaptirana 1985. godine. U njoj se nalazi 8 učionica, 6 kabineta za specijalizovanu nastavu, školska biblioteka, kancelarije direktora, pedagoga, sekretara, zbornica kao i đačka kuhinja.
Škola poseduje adaptirane prostorije za izvođenje fizičkog vaspitanja . U školskom dvorištu izgrađeni su sportski tereni za fudbal i košarku . Nastava fizičkog vaspitanja se za sada realizuje u adaptiranom prostoru ili na sportskom terenu, zavisno od vremenskih uslova a u toku je izgradnja fiskulturne sale.