Mesto:Novi Sad
Adresa:Futoška 5
PTT:21000
Opština:Novi Sad
Telefon:021/662-2201
Školska uprava:Novi Sad
Školski okrug:Južnobački
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.brankoviosnovci.edu.rs
Prvi e-mail:jbnsbr@neobee.net
Drugi e-mail:
Facebook:

Naša škola danas ima sve što je nama đacima potrebno da bi u njoj sticali nova znanja, prijatelje i poneku simpatiju. Škola poseduje specijalizovane učionice razredne nastave, 10 kabineta, salu za fizičko vaspitanje, školsko dvorište, specijalizovanu učionicu za produženi boravak za učenike od I – IV razreda, psihološku službu, biblioteku, kuhinju, trpezariju i kantinu, prostorije za školsku upravu i naravnu zbornicu.
Našu školu pohađa 420 učenika, raspoređenih u 18 odeljenja (od toga po jedno odeljenje prvog i drugog razreda su u programu celodnevne nastave).
Pored redovne nastave, učenicima se pruža dodatni, dopunski, pripremno – obrazovni rad, sportske, kulturne i mnoge druge aktivnosti.