Mesto:Karavukovo
Adresa:Žarka Zrenjanina 90
PTT:25255
Opština:Odžaci
Telefon:025/762-095
Školska uprava:Sombor
Školski okrug:Zapadnobački
Direktor:Vladimir Stančić
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Osnovna škola
Sajt:http://www.oskolakaravukovo.weebly.com
Prvi e-mail:so.kasko@neobee.net
Drugi e-mail:os.bskaravukovo@gmail.com
Facebook:

OSNOVNA ŠKOLA „BORA STANKOVIĆ“ – KARAVUKOVO

 

Mesto: Karavukovo

Opština : Odžaci

Adresa: Žarka Zrenjanina br.90

             25255 Karavukovo

Telefon: 025/762-095

Telefaks: 025/762-095

E-mail: so.kasko@neobee.net   

Web:

 

Pre nego što  počnemo da govorimo o školi u Karavukovu, treba istaći da je Karavukovo mesto koje pripada opštini Odžaci, a nalazi se u zapadnoj Bačkoj.OŠ “Bora Stanković“ Karavukovo nosi naziv po istaknutom književniku Borisavu -Bori Stanković čija dela svi dobro znamo. Škola je sagrađena 1904. godine, a nadgradnja sprata obavljena 1969. godine.

U vezi sa radom škole karakteristično je da se broj učenika iz godine u godinu povećavao , tako da je školske 1951/52. godine u školu upisano 912 učenika. Najveći broj učenika škola je imala 60-ih godina- oko 1600 učenika. Poslednjih nekoliko godina broj učenika se kreće oko 400, sa tendencijom opadanja. Današnja škola broji 343 učenika, raspoređenih u 16 odeljenja – 7 odeljenja razredne nastave i 9 odeljenja predmetne nastave. Trenutno je u školi zaposleno 30 nastavnika – 20 nastavnika u predmetnoj nastavi i 10 nastavnika u razrednoj nastavi, direktor škole, pedagog škole, sekretar škole, šef računovodstva, administrativno- finansijski radnik, kao i 10 radnika pomoćno – tehničkog osoblja.

Za pohvalu u našoj školi je to što je nastava stručno zastupljena u svim nastavnim predmetima, sem u nastavi engleskog jezika (u jednom delu). Ono što je bitno da pomenemo jesu uspesi naših učenika u nastavnim i vannastavnim aktivnostima (oblastima), na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima.

 

DIREKTOR

Ime i prezime: Vladimir Stančić

Telefon: 025/762-095

E-mail: so.kasko@neobee.net

Biografija:

      Rođen 07.11.1957. godine u Odžacima. Oženjen, otac dvoje dece. Diplomirao je na višoj školi za sport i rekreaciju u Novom Sadu, kao i na Učiteljskom fakultetu u Somboru. Na funkciji direktora škole je od avgusta, 2004. godine.

 

ŠKOLSKI ODBOR:

Predsednik školskog odbora: Slobodan Stamenković

Telefon: 064/278-0-195

E-mail:

Ostali članovi školskog odbora:

– Dejan Stojković, Danijela Stamenković, Miodrag Mitrović – iz redova Nastavničkog veća

– Ružica Veljković, Snežana Đorđević, Srđan Petrović – iz redova Saveta roditelja

– Aleksandra Stamenković, Mihael Đorđević – iz redova lokalne samouprave

Jezička struktura:

Nastavni jezici: srpski jezik

Materinji jezik sa elementima nacionalne kulture:

Strani jezici: engleski i ruski jezik

OSTALI PODACI O ŠKOLI

Škole u zemlji sa kojima sarađuje:

Naša škola već tri godine unazad ostvaruje izuzetnu saradnju sa OŠ “Branko Radičević“ Trgovište. Razlog za druženje sa ovom školom jeste taj što stanovnici Karavukova, pa samim tim naši nastavnici, učenici i njihovi roditelji, vuku korene iz tih krajeva, tako da i sama organizacija ovog druženja nosi naziv “PUTEVIMA NAŠIH PREDAKA“. Posete se organizuju jednom godišnje, uglavnom u vreme proslava Dana škole, a samu realizaciju ekskurzije, pored direktora škole, čine nastavnici i učenici završnih razreda.

Škole u inostranstvu sa kojima sarađuje:

Programi i projekti u toku: U našoj školi, je u toku  realizacija Projekta Samovrednovanje i vrednovanje rada škole. Sam Projekat započet je školske 2005/2006. godine i trajaće do kraja školske 2007/2008. godine.

Specifičnosti:

Školske novine Kasko, kao i zidne novine u kojima se podstiče dečija kreativnost i izdaju njihovi radovi su jedno od specifičnosti škole.  Specifično je i organizovanje Pozorišne večeri na kojoj se od dobrovoljnih učeničkih  ulaznica prikupljaju sredstva za ekološko uređenje školskog dvorišta.