Mesto:Senta
Adresa:Glavni trg 12
PTT:24400
Opština:Senta
Telefon:024/811-549
Školska uprava:Zrenjanin
Školski okrug:Severnobanatski
Direktor:
Telefon direktora:
Telefon sekretara:
Tip škole:Srednja škola
Sajt:http://www.ekonomska-skola.rs
Prvi e-mail:ekonomska@sksyu.net
Drugi e-mail:sekretarijat.ekonomska@gmail.com
Facebook:https://www.facebook.com/groups/1804572236425719/?fref=ts

O ŠKOLI:

Davne 1960. godine osnovana je Ekonomska škola „Ljubica Popović“. Obrazovala je učenike za dva
zanimanja: ekonomski tehničar knjigovodstvenog smera i prodavac. Pored redovnog školovanja, veoma
uspešno je organizovano obrazovanje i stručno usavršavanje. Škola je ostvarila veoma uspešne
rezultate od samog početka svog postojanja i doprinela podmirivanju potreba tržišta rada u potiskom
regionu. Školovanje na ekonomskom i trgovinskom smeru nije gubilo kontinuitet ni u vremenu kada se
dosta lutalo u školstvu.

Na osnovu odluke Saveta Pokrajinskog fonda za srednje obrazovanje i vaspitanje, 25. maja 1990. godine
je formirana Ekonomsko-trgovinska škola u Senti.

Ekonomsko-trgovinska škola danas koristi 25 kabineta, fiskulturnu salu i 3 otvorena sportska terena.
Škola zapošljava u stalni radni odnos 15 diplomiranih ekonomista – profesora ekonomske grupe
predmeta, 2 diplomirana pravnika – profesora pravne grupe predmeta, 5 profesora maternjeg jezika,
5 profesora stranih jezika, 2 profesora matematike, 3 profesora informatike, 2 profesora fizičke
kulture, školskog psihologa, pedagoga, 2 sekretara, računovođu i pomoćno osoblje. Nastavno osoblje
konstantno učestvuje u programima za stručno usavršavanje. U školi zastupljeni obrazovni profili
rezultat su reforme srednjeg stručnog obrazovanja i
prilagođeni su potrebama tržišta rada.
U okviru škole postoje i mnoge druge aktivnosti kao što su
takmičenja, kvizovi, razmena učenika sa ekonomskim gimnazijama „Kereši Jožef“ iz Segedina
i „Keleti Karolj“ iz Budimpešte.