Nebojša Obradović Autor Galis Školskog Informacionog Sistema držao je predavanje na seminaru Uloga direktora u obrazovanju. Na Seminaru je bilo prisutno oko 500. direktora i stručnih saradnika iz cele Srbije, kao i predstavnici Ministarstva prosvete.