NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU ODRŽANOM U NOVOM SADU, 27.MARTA 2015.GODINE, UČENICI NAŠE ŠKOLE SA ODSEKA SAKSOFONA POSTIGLI SU SLEDEĆE REZULTATE:
Konstantin Stefanović, učenik pripremnog razreda, dobitnik je DRUGE/1 nagrade sa osvojenih 91,67 poena,
Veljko Tasić, učenik 1. razreda, dobitnik je DRUGE/2 nagrade sa osvojenih 90,33 poena,
Miroslav Melentijević, učenik 2. razreda, dobitnik je DRUGE/5 nagrade sa osvojenih 85,67 poena,
Nikola Lazić, učenik 3. razreda, dobitnik je DRUGE/1 nagrade sa osvojenih 93,33 poena,
Nikola Stojković, učenik 3. razreda, dobitnik je DRUGE/2 nagrade sa osvojenih 92,67 poena,
Klasa: Tomislav Milosavljević
Klavirski saradnik: Milica Pošarac