Na našem sajtu otvorena je prijava za učesnike koja će biti otvorena do 22.februara. Kao prošle godine, i ove godine učešće je besplatno, a predavanja će biti na srpskom ili engleskom jeziku uz prevod na srpski ili engleski jezik.

Takođe, ovaj put planiramo da pokrijemo i oblast visokog obrazovanja. To znači da će glavne teme događaja biti:

• Primeri dobre prakse u korišćenju novih tehnologija u obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

• Primeri dobre prakse u korišćenju novih tehnologija u visokom obrazovanju

• Primeri dobre prakse u korišćenju novih tehnologija za inkluzivno obrazovanje

Molimo Vas da ovu poruku prosledite svojim kolegama nastavnicima, direktorima, profesorima, pedagozima i svima koje bi ova tema interesovala, a na neki način su uključeni u sistem obrazovanja.

Više informacija možete da nađete na našoj internet adresi I pozivnom pismu koje vam dostavljamo u dodatku.

S poštovanjem,

Milica Marković│Project Assistant

British Council│Terazije 8/II│11000 Belgrade│Serbia

T +381 (0)11 3023 819