Informacije

Datum: 19. oktobar 2015

Vreme: 19.00

Mesto: BEOGRAD, Italijanski institut za kulturu, Kneza Miloša 56

U organizaciji: Italijanski institut za kulturu u Beogradu

U saradnji sa: Kulturni centar Pančeva